Teaching Staff

S.No.   Name & Designation   Qualification   Mobile
  1   Sri Varati Ramesh– Principal(FAC) M.Com. M.Phil.   9885384587
  2   Sri Devanandam – Vice Principal   M.Sc., B.Ed. MPhil.   9492978132
DEPARTMENT OF ENGLISH
 1   Sri Jaya Prakash   M.A   8977233407
       
DEPARTMENT OF TELUGU
 1   Sri Chelikani Venugopal – HOD   M.A., TPT.   9705797837
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
 1   Sri BujangaRao   M.A., B.ED.   9912496074
DEPARTMENT OF ECONOMICS
1   Sri Chodavarapu Sobhanadri   M.A., 8501908807
       
DEPARTMENT OF COMMERCE
 1   Sri Varati Ramesh   M.Com, M.Phil.   9885384587
 2   Sri Pamarthi Rama Manohar   M.Com, M.A   8121944180
 3   Sri Manne Ravi Kumar   M.Com   9603235972
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
 1   Sri Dola Devanandam – HOD   M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.   9492978132
 2   Sri Kota Satyanarayana   M.SC.,B.Ed.B.Li.sc   9154489569
 3   Kum Lavanya   M.SC.,   6300156877
DEPARTMENT OF PHYSICS
 1   Akhila Lakshmi Devi    
 2   Sri Maddala Naveendra   M.Sc., B.Ed., 9177994893
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 1   Sri T.Rambabu   M.Sc., B.ED.  8639873108
       
DEPARTMENT OF Organic CHEMISTRY (MSC)
1 Sri Billa Venkateswar Reddy    M.Sc., M.Phil. 9866417418
2  Sri Seelam Naveen Reddy  M.Sc 9866412888
       
       
DEPARTMENT OF BOTANY
 1   Sri Phanindra   M.Sc., M.Phil.B.Ed.   9010080039
 2      
DEPARTMENT OF ZOOLOGY
 1   Smt. Gajula Deepthi – HOD   M.Sc., B.Ed., MBA.  9885050401
 2   Smt. Mamatha    
DEPARTMENT OF COMPUTERS
 1   Smt. T.Naveena   MCA, 7659892338
 2   Sri Srinivasarao    
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
 1   Sri Mohammed Amzad Ali – Physical       Education   M.A., M.P.Ed. M.Phil.  8501933574
STUDY CENTRE : Dr.B.R. Ambedkar Open University
 S.No.   Name   Qualification  Mobile
1   Sri Devanandam (Co – ordinator) M.Sc., B.Ed. MPhil. 9492978132
 2   Sri Chaganti Suresh Kumar   M.Com., MBA,M.A., HPT  9493249848
 3   Sri T.ramalingeswararao   B.A 9396263189
STUDY CENTRE : Nagarjuna University
 S.No.   Name   Qualification  Mobile
 1   Sri Mohammad Amzad Ali (Co – ordinator)  M.A., M.P.Ed. M.Phil.  8501933574
 2   Sri Chaganti Suresh Kumar   M.Com., MBA, M.A., HPT  9493249848
STUDY CENTRE : Indira Gandhi National Open University (IGNOU)
 S.No.   Name   Qualification  Mobile
1   Sri B.Venkateswareddy (Co – Ordinator) M.Sc. M.Phil. 9866417418
 2   Sri Chaganti Suresh Kumar   M.Com., MBA, M.A., HPT  9493249848
STUDY CENTRE : GITAM UNIVERSITY
 S.No.   Name   Qualification  Mobile
 1    Sri Varati Ramesh (Co – Ordinator)   M.Com. M.Phil.  9885384587

 

#